Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

10:51
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viawiksz wiksz
10:51
7951 c4a7 500
Reposted fromdzisniezasne dzisniezasne viawiksz wiksz
10:50
8395 15f4 500
Reposted fromzciach zciach viajanuschytrus januschytrus
10:13
0156 b5bb 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaNajada Najada

January 19 2020

15:45
1631 b910 500
Joshua Clover, przekład Jacka Gutorowa
Reposted byLuukka Luukka

January 18 2020

12:35
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
12:35
8348 7d2d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 17 2020

15:06
Nie, post mówi o 40godzinnym tygodniu pracy ogólnie. Odpowiedź drugiej osoby w tym screencapie nawiązuje do powojennego modelu życia, gdzie mąż pracował, a żona siedziała w domu i zajmowała się praktycznie wszystkim poza pracą. To, że XIXwieczni niewolnicy fabryczni rzeczywiście mieli mniej wolnego czasu, nie oznacza, że teraz jest najlepiej w historii. Nawet średniowieczni chłopi pracowali znacznie mniej niż dzisiejsi pracownicy. Mógłbym zagłębić się w zazębioną z tym dygresję na temat tego, jak progresywnie wykańczająca psychicznie i alienująca jest praca w późnym kapitalizmie i jak przeciętny szary człowiek musi coraz bardziej przekraczać swoje bariery, żeby nie stracić i tak już niepewnego gruntu pod nogami, ale to trochę nie na temat, bo mówimy w zasadzie o czasie wolnym.
Sam fakt, że w ogóle używasz takich sformułowań jak "roszczeniowe duże dziecko", pokazuje, jak głęboko siedzisz w bagnie neoliberalnej narracji. Cały ten model myślenia, opierający się na perfekcyjnym organizowaniu czasu i sprowadzaniu się do samoprojektującej się maszyny, która albo tylko zapierdala i śpi albo nie zasługuje na godne życie, to nic więcej tylko perfidna zagrywka panującej ekonomii, której model mamy pchany do gardeł od najmłodszych lat. Akceptowanie i internalizowanie gównianego, antyludzkiego systemu to nie dorosłość, tylko tchórzostwo.
Widzisz, kiedy ja mówię o pokorze, to nie chodzi mi o zwieszanie głowy i przepraszanie za swoją opinię, tylko o dopuszczanie do siebie myśli, że nie masz monopolu na prawdę uniwersalną. Powtarzam, gratuluję, że potrafisz odnaleźć radość z życia w systemie, który odbiera nam ludzką godność i sprowadza nas do roli maszyn produkcyjnych ku chwale rosnącej konsumpcji, ale nie każdy tak potrafi. Dla mnie i dla całej masy innych ludzi takie życie to nie życie.
Reposted fromJapko Japko viaKropledonosa Kropledonosa
09:36
9501 806e 500
09:17
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viaasparagus asparagus
09:17
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
09:11
Reposted fromgruetze gruetze viackisback ckisback

January 16 2020

09:17
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover via0 0
09:17
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
09:16
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen

January 13 2020

07:50
0273 16b7 500

January 12 2020

09:52
7434 c8cf 500

crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Reposted fromink ink viasolivagant solivagant
09:50
8261 f3fe

stellablu:


“I used to think I was the strangest person in the world but then I thought there are so many people in the world, there must be someone just like me who feels bizarre and flawed in the same ways I do. I would imagine her, and imagine that she must be out there thinking of me too. Well, I hope that if you are out there and read this and know that, yes, it’s true I’m here, and I’m just as strange as you.”

—   Frida Kahlo

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialexxie lexxie

January 11 2020

21:50
8260 ad0c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
21:48
7957 a309 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viazupabiskupa zupabiskupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl