Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viayanek yanek
8266 94e4 500
Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka

July 03 2017

6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
4636 51bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoeurina coeurina
2323 a80e 500
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaslowostwor slowostwor
8826 e5f5 500

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

Reposted fromtotento totento viamaardhund maardhund

July 02 2017

9060 de62 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper

meladoodle:

I was doing face painting for kids and this 5 year old boy wanted the comedy and tragedy masks, one on each cheek. I was like “that’s different but ok!” and did them. Then later I saw he had smudged one of them and I was like “oh no your comedy mask is all smudged!” and he said “that’s because everything is a tragedy” and i am still stressed out about this kid who knows far too much

Wisława Szymborska
Reposted byunmadebedsfeedingthesoulpurplecornflowersitmakesmecalmettalajladestroyedtobecontinuedpuszkamilenycleriiMerrry98asylopathbluejanedisheveledlikearollingstonewilliamyouaresonaivepannakiessilence89mojanazawszeumierajstadBrainypoisonedivydziubekawakenedfreskaabsolutelyfuckingnotwikszMartwa13jointskurwysynGunToRungonnabebetterczekoladowysenbeethsleepingsicknesshormezabadalenaune-raconteuse3u3ano-longer-korepelnaradoscisomebunnybisiaJamesEvansshakemeImaginationMikasanitasSkydelanalliwantisyoujoannnacotarskykalina21likeafreebirdcrailLipschenjesienzyciamglistyporanekSkydelanhormezawhiteshadeofblackredshadowmikrokosmoshormezawszystkodupa

July 01 2017

Katrin Nienaszewa
"13 czerwca tego roku rozpoczęła się najnowsza akcja artystki [Katrin Nienaszewej] Między tu a tam. Nienaszewa rozpoczęła ją pod wpływem wizyty w zamkniętym ośrodku zaburzeń psychiatryczno-neurologicznych. Jak podkreśla sama artystka, każdy taki ośrodek jest odrębnym światem, miejscem kompletnie oderwanym od rzeczywistości. Przebywający w nim pacjenci często nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się poza jego murami. Nie wiedzą, ile mają lat. Nie widzieli od piętnastu czy dwudziestu lat miasta i nawet, jeśli mogą opuścić ośrodek, to i tak się na to nie decydują. Maksymalna izolacja sprawiła, że nie potrafią funkcjonować w dzisiejszym świecie. Nie wiedzą, jak działa metro, nie wiedzą, w jaki sposób zapłacić za zakupy w sklepie. Z drugiej strony, są ciekawi świata zewnętrznego.
To właśnie po to, aby pokazać im chociaż jego fragment, Nienaszewa założyła okulary VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Pacjenci z różnych ośrodków sterują artystką, wyznaczając jej trasę. Oczami zwykłego przechodnia mają możliwość obejrzenia miasta. W tym samym czasie Nienaszewa widzi przez swoje okulary wgrane wcześniej zdjęcia i video przedstawiające sale, korytarze i pacjentów ośrodków psychiatryczno-neurologicznych. Nie widzi tego, co dzieje się wokół niej. Po mieście porusza się powoli, nieustannie szukając podpory i wsparcia, nie rozumiejąc dokąd zmierza i co dokładnie ma przed sobą – tak właśnie poruszałby się po mieście pacjent ośrodka, gdyby musiał przemieszczać się sam."
Reposted byLuukkaMooseAndSquirrel
1360 3ad1
Reposted fromruthieful ruthieful viacoeurina coeurina
1383 132a
Reposted fromnazarena nazarena viamaardhund maardhund

June 30 2017

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszszsz szszsz
9142 1496

online96:

Aphex Twin

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAJK AJK

June 29 2017

8729 56f4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamhsa mhsa
8614 70d7
Reposted fromhermina hermina viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl