Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

June 20 2017

Zarówno pisanie, jak czytanie literatury pozwala człowiekowi załatwić jakiś problem z samym sobą i z otaczającym go światem. Człowiek, powiadał Arystoteles, jest człowiekiem, gdy naśladuje innych, człowiek, powiadał Schiller, jest człowiekiem, gdy się bawi, człowiek, powiada Wolfgang Iser, jest człowiekiem, gdy się bawi w naśladowanie. W każdym z tych - i w masie innych - przypadków człowiek dochodzi do swojego człowieczeństwa gdy używa jakiegoś narzędzia do rozumienia świata. Nieważne jak to narzędzie zdefiniujemy. Może to być malarstwo, teatr lub literatura, może być też - po prostu - język. Ważne jest to, że bez niego człowiek pozostaje bezbronny w obliczu przerastającej go rzeczywistości.
— M.P. Markowski, "Antropologia i literatura"
Reposted bycomiendoliricaSkydelaninnocentsoulKokosemnylony-z-baltony
Reposted fromMoonTide MoonTide viaikari ikari
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viayanek yanek
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszszsz szszsz
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood viaszszsz szszsz

June 19 2017

5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

4822 77f2 500
Reposted fromfreakish freakish viaikari ikari
Reposted bykeeplookingherbatkowaSenyiaelentariesaycheesebellabellaeibhlin84yanekcrispybonesLuukkasatyrablakablakaOkruszekmandziarafreskalubieageKokosemkrolfasolekbeintheflexibilisniewinna00monnn066pannakreaturaheartbreakkoszmarekall-about-kateleniwabulajointskurwysynnodifferencevivre1madamemonroeecrivaindualistycznieidyllazurawianiaczkaNicTuPoMniemirabiliajazzieereloveutionatkaKurkaWyluzujmakswilczurmrdonadoniilovesweetsbluntriderhashtfuHypothermiakalesonniedobrzeLazuliLapishalucynowaRanimagolek22irylanXavaxslovaitmakesmecalmfillandiawujcioBatsucznikZerthinelcommendanterazieliniatemerocknrolladanoniskovogelsiostracreepydoughnutfinatkamonamtheotherjamesTehawankawojciechT
2020 976d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny
4835 17f5
Reposted frommariola mariola viaepidemic epidemic
6814 98a3 500

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

Reposted fromstefanohh stefanohh viayanek yanek
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl