Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

DIY Aluminium Calligraphy Pen

miss-nerdgasmz:

watering76:

imageimage

You’ll need tape, scissors, knife, disposable chopsticks, empty aluminium can, stapler and ink.

image

Calligraphy Pen for Gothic: cut the aluminium into two pieces like above and tape it on chopstick, then Staple the aluminium.

image

Medium Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

image

Fine Point Calligraphy Pen: Fold a piece of aluminim, and cut it like picture above. Then tape it on chopstick.

Now enjoy it :)

image image imageimage image

☞Turning straw into pen.

ARE YOU FUCKIN SERIOUS I’VE SPENT SHIT TONS OF MONEY ON CALLIGRAPHY PENS FOR ART AND YOU’RE TELLING ME I CAN MAKE MY OWN FOR LESS THAN 4 FRIGGEN DOLLARS??? THIS IS BULLSHIT MY ENTIRE ART LIFE IS A LIE

Reposted fromoll oll viaprzeniesienie przeniesienie
2685 3d5c

Portret kobiecy


Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaprzeniesienie przeniesienie
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viaprzeniesienie przeniesienie
4445 4713
Reposted fromfriends friends viaprzeniesienie przeniesienie
4109 50de
Reposted fromsonaive sonaive viastonerr stonerr
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viaprzeniesienie przeniesienie
1297 9220 500

historium:

Mermaids taking a break in 1924 during the filming of Peter Pan

Reposted frommontak montak viaprzeniesienie przeniesienie
9004 af5c 500
Reposted frommcnulty mcnulty viaikari ikari
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viastonerr stonerr
2146 3595
Reposted fromGIFer GIFer viaPoranny Poranny
2614 8f8f
Reposted fromEkran Ekran viaPoranny Poranny
5347 b12f 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin

April 20 2017

- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLuukka Luukka
6081 541f 500
5947 a6f4
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaolimpia olimpia
8070 0b36
Reposted fromoll oll viaolimpia olimpia
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl