Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

07:24
4598 98d8 500
Reposted byEmisjabrujacarmenlunaalamakota

October 10 2019

01:36
4581 9496 500
S. Twardoch, "Królestwo"
Reposted bythauturienmikimoto

October 09 2019

07:49
8675 1139 500
Reposted fromzciach zciach viahash hash
07:37
3120 a836 500
Reposted fromexistential existential viahash hash
07:36
3090 acc9 500
Reposted fromfungi fungi viahash hash
07:36

October 08 2019

21:36
21:36
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
09:56
6756 9c8a 500
Reposted fromniggertits niggertits viajanuschytrus januschytrus
06:29
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viawakemeupx wakemeupx
06:27
5561 5a52 500
Kraków, powódź 1997
06:26
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
06:25
5541 50ee 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
06:24
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viarichardth richardth
06:24
4530 f459 500
Reposted frommangoe mangoe viarichardth richardth
06:23
06:23
5583 7385 500
Czasy się zmieniają, slogany te same, part. 2
06:23
06:22
6845 20d2
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
06:22
6352 2305 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl