Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

Ale dla nowoczesnej duszy, która z łatwością przemierza oceany i kontynenty, nic nie jest tak niemożliwe, jak nawiązać łączność z duszą człowieka mieszkającego za najbliższym rogiem ulicy.
— R. Musil, "Człowiek bez właściwości", t. I
0805 0ee4 500
0799 db5b 500

dos-ombre:

🦀🦀🦀 (at Palm Beach, New South Wales, Australia)

0137 158b 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viapouler pouler
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaicantsleepatnight icantsleepatnight
Reposted fromkusiol kusiol viamaardhund maardhund
I take great care of myself by carefully shutting myself away.

Vincent Van Gogh (Letter from Vincent Van Gogh to Theo Van Gogh)

The Letters of Vincent Van Gogh

Reposted fromenyopax enyopax viamaardhund maardhund
5595 bf4b 500

chuckdrawsthings:

that’s too much, man

Reposted fromUnpretty Unpretty viaikari ikari
4781 2ade 500
Reposted fromoblivions oblivions viaikari ikari
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viacoeurina coeurina
Dreamer by Widdershins-Works
Reposted fromepicenegod epicenegod viaCaccipergolo Caccipergolo

October 18 2017

5331 c93f 500

lycanthropanic:

I'm okay with the lack of context but at the same time I desperately want the context

October 17 2017

0884 0ea3
Reposted fromsheismysin sheismysin viastonerr stonerr
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai
9859 dedf 500
8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viafotoplastikon fotoplastikon

October 16 2017

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaikari ikari
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme via21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl